On-line sources

On-line library

Online support

Two systems are deployed by the department for delivering online courses: ELF and IS MU.

E‑learning (ELF) is a course management system maintained by the Faculty of Arts.

See Online Courses - courses offered currently at the department.

Notes: (1) Access to most courses is limited to students that have enroled on a given course in the Masaryk University Information System. (2) Some courses can be accessed also by guests, or by guests that have been given course enrolment key by the teacher of the course.

Elportal is a university website providing its visitors with an overview of e-learning tools and features incorporated into the Masaryk University Information System, examples of their use, and tips for their effective employment in online courses.

Elektronické informační zdroje MU

Výchozí bod pro vaši badatelskou činnost.

Elektronická knihovna NULK

Český lid 1891-1931, Národopisný věstník Českoslovanský 1906-1934, Národopisné aktuality 1964-1990, Bartošovy sbírky, Horákova stať Národopis ve vlastivědě z roku 1933, Sušilova sbírka a jiné.

Gutenberg

Přes 50.000 volně přístupných knih.

Bibliografická databáze HÚ AV ČR

Vyhledávač bibliografických údajů historiografické produkce od roku 1990.

Centrum medievistických studií

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohmiae, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Codex diplomaticus Silesiae, Archiv český, Fontes rerum Bohemicarum a jiné zpřístupněné edice a regesta.

Staré mapy

První, druhé a třetí vojenské mapování, Müllerovo mapování a stabilní katastr.

Digitalizovaný archiv časopisů ÚČL AV ČR

Česká včela, Moravské noviny, Ochotnické divadlo, Šibeničky a mnoho dalších zpřístupněných českých časopisů.

Souborný katalog ČR

Souborný katalog českých knihoven.

The Online Books Page

Více než 2 milióny přístupných titulů.

The Internet Archive

Digitální knihovna.

Archivní mapy

Císařské otisky stabilního katastru...

Lidé města

On-line verze časopisu.

Antropologický slovník

Jaroslav Malina a kol.

Moravský zemský archiv

Digitalizované matriky a indikační skici.

AntropoWeb

Antropologický portál Západočeské univerzity v Plzni

Registr digitalizace

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování.

Libri nostri

Katolická knihovna s množstvím zajímavých knih - např. Vavák, Sušil, Podlaha, Emler aj.

ANNO: AustriaN Newspapers Online

Plné texty historického tisku z území tzv. Rakousko-Uherska, tedy i včetně vybraných českých titulů. Projekt Rakouské národní knihovny.

Gistralik

Geografický informační systém tradiční lidové kultury na Moravě 1750-1900

Veřejná databáze ČSÚ

vlastní výběr ukazatelů, obcí a období

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info