Elektronické zdroje a užitečné odkazy

Elektronická knihovna ÚEE

Online podpora

systém elektronických výukových kurzů ústavu v prostředí internetu

Katedra/ústav v současnosti využívá dvou systémů, ELF a IS MU.

E‑learning (ELF) je e-learningový systém provozovaný v rámci Filozofické fakulty MU.

Viz e-learning kurzy - aktuálně přístupné elektronické kurzy katedry/ústavu.

Poznámky: (1) Vstup do většiny kurzů je omezen pouze na studenty MU, kteří jsou do příslušného předmětu zapsáni v univerzitním informačním systému IS. (2) Některé kurzy umožňují vstup hostům, případně hostům, jimž vedoucí kurzu sdělil/-a klíč k zápisu do kurzu.

Elportál je přehledovou stránkou poskytující aktuální informace o e-learningových nástrojích obsažených v Informačním systému MU, příklady využití těchto nástrojů a tipy pro jejich efektivní zapojení do výuky.

Lidová kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 

Elektronická verze

Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost

Mapové podklady k problematice výročních obyčejů.

Elektronické informační zdroje MU

Výchozí bod pro vaši badatelskou činnost.

Elektronická knihovna NULK

Český lid 1891-1931, Národopisný věstník Českoslovanský 1906-1934, Národopisné aktuality 1964-1990, Bartošovy sbírky, Horákova stať Národopis ve vlastivědě z roku 1933, Sušilova sbírka a jiné.

Lud 

Od roku 2023 pouze elektronicky: https://apcz.umk.pl/LUD

Zchweizerisches Archiv für Volkskunde

Gutenberg

Přes 50.000 volně přístupných knih.

Bibliografická databáze HÚ AV ČR

Vyhledávač bibliografických údajů historiografické produkce od roku 1990.

Centrum medievistických studií

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohmiae, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, Codex diplomaticus Silesiae, Archiv český, Fontes rerum Bohemicarum a jiné zpřístupněné edice a regesta.

Staré mapy

První, druhé a třetí vojenské mapování, Müllerovo mapování a stabilní katastr.

Digitalizovaný archiv časopisů ÚČL AV ČR

Česká včela, Moravské noviny, Ochotnické divadlo, Šibeničky a mnoho dalších zpřístupněných českých časopisů.

Souborný katalog ČR

Souborný katalog českých knihoven.

The Online Books Page

Více než 2 milióny přístupných titulů.

The Internet Archive

Digitální knihovna.

Archivní mapy

Císařské otisky stabilního katastru...

Lidé města

On-line verze časopisu.

Antropologický slovník

Jaroslav Malina a kol.

Moravský zemský archiv

Digitalizované matriky a indikační skici.

AntropoWeb

Antropologický portál Západočeské univerzity v Plzni

Schweizerisches Archiv für Volkskunde

Registr digitalizace

Evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování.

Libri nostri

Katolická knihovna s množstvím zajímavých knih - např. Vavák, Sušil, Podlaha, Emler aj.

ANNO: AustriaN Newspapers Online

Plné texty historického tisku z území tzv. Rakousko-Uherska, tedy i včetně vybraných českých titulů. Projekt Rakouské národní knihovny.

Gistralik

Geografický informační systém tradiční lidové kultury na Moravě 1750-1900

Veřejná databáze ČSÚ

vlastní výběr ukazatelů, obcí a období

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info