Publikace pracoviště

objednávejte u paní sekretářky Martiny Maradové na maradova@phil.muni.cz

Etnologické studie

Vědecká redaktorka edice prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Ediční řada zpřístupňuje formou vědeckých monografií originální výsledky vědeckovýzkumných aktivit pedagogů a doktorandů Ústavu evropské etnologie i dalších externích spolupracovníků.

Publikace objednávejte prostřednistvím e-mailu maradova@phil.muni.cz.

Středověké a novověké zdroje tradiční lidové kultury

Sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie

Autor: Křížová, Alena – Válka, Miroslav (eds.), Brno 2006, 265 s. ISBN 80-239-7984-1.

100 Kč + poštovné

Agrární kultura. O tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici.

Autor:  Válka, Miroslav s kol., Brno 2007, 218 s. ISBN 978-80-254-1172-8.

Vyprodáno

Archaické jevy tradiční lidové kultury na Moravě.

Autor: Alena Křížová a kolektiv. Brno 2011, 200 stran. ISBN: 978-80-210-5684-8.

Vyprodáno

 

Tradiční agrární kulturra v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu

Autoři: Zygmunt Klodnicki, Miloš Luković, Peter Slavkovský, Rasislava Stoličná a Miroslav Válka. Brno 2012. 252 stran. ISBN: 978-80-210-6099-9.

     Vyprodáno

Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu

Autor: Jana Malecká. Brno 2014. 227 stran. ISBN: 978-80-210-7212-1.

100 Kč + poštovné

Portáši. Historie a tradice

Autor: Daniel Drápala, Brno 2017. 200 stran. ISBN: 978-80-210-8831-3

100 Kč + poštovné

Tradiční horský transport Krkonoše, Šumava, Západní Beskydy a Javorníky

Autor: Aleš Smrčka, Brno 2021, 255 s., ISBN 978-80-210-9929-6

Vyprodáno

Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury

Autor:  Nosková, Jana, Brno  2007, 227 s. ISBN  978-80-254-0095-1.

VYPRODÁNO

Ornament – oděv – šperk. Archaické projevy materiální kultury

Autor: Alena Křížová a kolektiv, Brno 2009, 253 s. ISBN 978-80-210-4963-5.

Vyprodáno

Lidová výtvarná kultura

Autor: Richard Jeřábek. Brno 2011, 239 stran. ISBN: 978-80-210-5584-1.

 100 Kč + poštovné

Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu

Autoři: Michal Pavlásek - Jana Nosková (eds.). Brno 2013. 152 stran. ISBN: 978-80-210-6480-5

    Vyprodáno

Vesnická stavební kultura. Stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby

Editoři: Roman Malach - Miroslav Válka. Brno 2014. 236 stran. ISBN: 978-80-210-7540-5.

          Vyprodáno

Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects

Autoři: Marta Botíková, Miroslav Válka a kol., Brno 2017, 254 stran. ISBN 978-80-210-8860-3

100 Kč + poštovné

Tradice – proměny – identita Lidový oděv a tanec na Valašsku jako zdroje inspirace

Autorka: Eva Kuminková, Brno 2021, 271 stran, ISBN: 978-80-210-9962-3

Vyprodáno

Sociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí

Autor: Válka, Miroslav. Brno 2011, 224 s, ISBN 978-80-210-3908-7

Vyprodáno

Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694–1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století

Autor: Roman Doušek, Brno 2009, 289 s. ISBN 978-80-210-4966-6.

 100 Kč +poštovné

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Autor: Alena Křížová a kolektiv. Brno 2011, 167 stran. ISBN: 978-80-210-5766-1.

Vyprodáno

Problémy vývoje a stylu lidové hudby. Lidová tanenčí hudba na moravské straně Bílých karpat v subregionu Horňácko.

Autor: Dušan Holý. Brno 2013. 180 stran. ISBN: 978-80-210-6629-8

       Vyprodáno

Lidové tradice jako součást kulturního dědictví

Autoři: Alena Křížová, Martina Pavlicová a Miroslav Válka.  Brno 2015. 311 stran. ISBN: 978-80-210-8081-2.

Vyprodáno

Pilnikářství. Příběh řemesla, které na Vysočině přetrvalo do poloviny 20. století

Autor: Václav Michalička .Brno: Masarykova univerzita, 2019, 152 s., ISBN 978-80-210-9396-6 

250 Kč + poštovné

Sousedé. Migrace Poláků do Česka a Čechů do Polska po roce 2004

Autorka: Joanna Maurer, Brno 2022, 188 stran, ISBN 978-80-280-0116-2

250 Kč + poštovné

Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy)

Autor:  Pavlicová, Martina, Brno 2007, 175 s. ISBN 978-80-254-1044-8.

Vyprodáno

Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla.

Daniel Drápala a kol. Brno 2010, 219 stran. ISBN 978-80-210-5364-9.

100 Kč + poštovné 

Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie

Autor: Martina Pavlicová. Brno 2012, 202 stran. ISBN: 978-80-210-6090-6.

Vyprodáno

Lidová oděvní kultura. Příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii

Autor: Alena Jeřábková. Brno 2014. 271 stran. ISBN: 978-80-210-6928-2.

      Vyprodáno

Bitovo. Každodenní život v makedonských horách

Autor: Barbora Machová. Brno 2016. 299 stran. ISBN: 978-80-210-8330-1

100 Kč + poštovné

Babičky na bigbítu

Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

Autor: Oto Polouček, Brno 2020, 167 s. ISBN 978-80-210-9681-3

280 Kč + poštovné

Kamenina na Moravě. K procesu industrializace keramické výroby v 19. století

Autor: Miroslav Válka. Brno 2024, 228 stran, ISBN 978-80-280-0482-8

390 Kč + poštovné

Etnologické materiály

Vědecký redaktor edice doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Ediční řada zahrnuje publikování textů materiálové a lexikografické povahy a edičního zpracování etnologicky profilovaných pramenů.

Publikace objednávejte prostřednistvím e-mailu maradova@phil.muni.cz.

Národopisné materiály v českých kulturně-historických časopisech 2. poloviny 19. století. Anotovaná bibliografie.

Sestavil: E. Malacka. Brno 2009, 223 stran. ISBN 978-80-210-52079-2.

100 Kč + poštovné

Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autor: Miroslav Válka a kolektiv, Brno 2016. 211 stran. ISBN:978-80-210-8488-9

100 Kč + poštovné

Biografický slovník evropských etnologů

Autoři: Richard Jeřábek. Brno 2013. 207 stran. ISBN: 978-80-210-6624-3

100 Kč + poštovné

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích.

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2018. 156 stran. ISBN: 978-80-210-8909-9

Vyprodáno

Obyčeje a zpěvy lidu moravského

Autor: Josef Čapka Drahlovský. Brno 2013. 187 stran. ISBN: 978-80-210-6628-1.

vyprodáno

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích.

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2020. 157 stran.

ISBN: 978-80-210-9697-4

270 Kč + poštovné

Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích

Autor: Dagmar Dobšovičová Pintířová. Brno 2016. 138 stran. ISBN: 978-80-210-8158-1

Vyprodáno

K dějinám studia lidové pohádky. Na příkladu českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska

Anna Veliká: Brno: Masarykova univerzita, 2022, 116 stran, ediční řada Etnologické materiály, sv. 6.

ISBN: 220 Kč + poštovné

Ethnologica

Vědecký redaktor edice doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.


Ediční řada zahrnuje publikování vědeckých a popularizačních výstupů vycházejících z etnologických výzkumů interních a externích pracovníků Ústavu evropské etnologie. Publikované práce se snaží reflektovat aktuální stav bádání v oblasti etnokulturních procesů, historické vrstvy tradiční lidové kultury, nemateriálního kulturního dědictví a etnických procesů, příp. vycházejí z interdisciplinárně pojatých výzkumných projektů.

Publikace objednávejte prostřednictvím e-mailu maradova@phil.muni.cz.

Borač. Geograficko-historicko-národopisný obraz obce

Autor: Škorpík, Zdeněk: Borač, Brno 2005, 119 s. ISBN 80-210-3909-4.

Vyprodáno

Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space.

Autoři: Roman Doušek, Daniel Drápala, Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka. Brno 2015. 224 stran a vložená příloha. ISBN: 978-80-210-8086-7.

Vyprodáno

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

Autor: Křížová, Alena. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 358 stran, ISBN 9788021098770

Vyprodáno

Lidová hudba. Výběrová bibliografie

Autoři: Dušan Holý – Klára Císaríková, Brno 2008, 27 s. ISBN 978-80-254-3752-0.

 20 Kč + poštovné

Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy

Autor: Daniel Drápala. Brno 2014. 418 stran. ISBN: 978-80-7325-356-1.

100 Kč + poštovné

Stopy lidského umu

Autoři: Daniel, Drápala-Mácha, Přemysl-Bajer, Vojtěch-Bryol, Radek-Budík, Miroslav-Červenka, Radim-Michalička, Václav-Petřeková, Jitka-Tlapáková, Lenka-Španihel, Samuel-Woitsch, Jiří; Brno 2022, 263 stran, ISBN 978-80-280-021-5

Vyprodáno

Almanach k 60. výročí Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1945–2005

Autor: Válka, Miroslav (red.), Brno 2006. 71 s. ISBN 80-210-4127-7.

Vyprodáno

Vzpomínky z Jasenné

Autor: Anna Kutějová-Rokytová a Daniel Drápala. Jasenná 2016, 127 stran. ISBN: 978-80-87210-54-3.

Vyprodáno

Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě.

Autoři: Roman Doušek, Daniel Drápala, Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka. Brno 2015. 224 stran a vložená příloha. ISBN: 978-80-210-8085-0.

Vyprodáno

Tuto se všeliké památky... Památeční záznamy autorů z okruhu Vranečkovy kroniky

Autor: Drápala, Daniel - Tichá, Jana. Brno: Masarykova univerzita,
2020, 144 s., ISBN 978-80-210-9598-4

250 Kč + poštovné

Etnologické příručky

Vědecký redaktor edice PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

Ediční řada nabízí studentům etnologie a příbuzných oborů studijní příručky a další metodologické opory k vybraným tematickým okruhům výzkumu a publikování.

Dostupné

Dostupné

Rozebráno

Dostupné

Dostupné

Rozebráno

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Rozebráno

Rozebráno

Dostupné

Dostupné

Dostupné

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info