O pracovišti

Ústav evropské etnologie FF MU byl založen v roce 1946 jako Seminář pro etnografii a etnologii; od té doby prošel z mimovědeckých důvodů četnými organizačními změnami a jeho vědecký i pedagogický profil se pronikavě změnil v souladu s obecným vývojem oboru i s prohlubováním specializace pracoviště. Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desetiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. 

Informace o studiu pro nové studenty

zjistěte více

Akademičtí pracovníci

 • doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

  Vedoucí ústavu

  telefon: 549 49 3245
  e‑mail:

   Zaměřuje se na historickou etnologii (zvl. tradiční formy obživy a
   transportu), dějiny oboru, výzkum etnokulturních tradic moravského Záhoří
   a moravského Valašska, problematika lokální a regionální identity, muzea v
   přírodě.

 • prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

  zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav evropské etnologie

  telefon: 549 49 4413
  e‑mail:

   Zaměřuje se na oděvní kulturu, lidovou výtvarnou kulturu, folklorismus.

    

 • doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

  telefon: 549 49 7878
  e‑mail:

   Zaměřuje se na problematiku tradiční materiální kultury a v rámci Etnologie Evropy se věnuje slovanským národům, vedle výběrových kurzů (Lužičtí Srbové, Slováci a Slovensko). V badatelské práci se zaměřuje na dějiny oboru, agrární kulturu, lidové stavitelství, současnou vesnici.

 • prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

  telefon: 549 49 5883
  e‑mail:

   Zaměřuje se na teorii a metodologii etnologie, historiografii, sociální kulturu, folklor a etnokulturní tradice.

 • PhDr. Roman Doušek, Ph.D.

  telefon: 549 49 3227
  e‑mail:

   Zaměřuje se na kulturu tradiční vesnice, teorii etnologie, kulturní a sociální změnu na vesnici.

 • PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D.
  telefon: 549 49 5036
  e‑mail:
   Zaměřuje se na proměny společnosti ve druhé polovině 20. století s důrazem na venkov. Inspiraci pro etnologický terénní výzkum přitom hledá mimo jiné v teoretických a metodologických konceptech soudobých dějin a v zájmu o dějiny etnologie.

Všichni lidé

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info