O pracovišti

Ústav evropské etnologie FF MU byl založen v roce 1946 jako Seminář pro etnografii a etnologii; od té doby prošel z mimovědeckých důvodů četnými organizačními změnami a jeho vědecký i pedagogický profil se pronikavě změnil v souladu s obecným vývojem oboru i s prohlubováním specializace pracoviště. Předmět výuky se podstatně rozšířil a výklady o něm se ze zřetele teoretického a metodologického zejména v posledním desetiletí inspirovaly novými směry a experimenty zahraniční etnologie a antropologie, tíhnoucí mj. k empirickému studiu netradiční tematiky, např. městského prostředí. Od převážné většiny encyklopedických přednášek se podstatná část výuky přesunula do výkladů jak syntetizujících, tak i analytických, a to na komparativních základech. Přednášky o některých vybraných otázkách jsou svěřovány externím učitelům (např. z brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR a z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea), kteří se specializují na jejich řešení. 

Informace o studiu pro nové studenty

zjistěte více

Všichni lidé

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info