Naše činnost

Publikace a členství v redakčních radách

V rámci publikační činnosti pracoviště vychází od r. 2006 Etnologické studie, které obsahují svazky věnované agrární kultuře, sociokulturním proměnám vesnice, archaickým jevům tradiční lidové kultury na Moravě, ornamentu, oděvu a šperku, ikonografickým pramenům ke studiu tradiční kultury či lidovému tanci. Zahrnují rovněž etnickou problematiku na českém území i v zahraničí a teorii vědy.   Vedle této řady ústav vydává také Etnologické materiály a připravuje ediční řadu Etnologické příručky pro své studenty.

Pracovníci ústavu jsou redaktory a členy redakčních rad a kruhů odborných etnologických časopisů – Národopisná revue, Národopisný věstník, Český lid, Folia Ethnographica, Studia Ethnologica Pragensia, Prameny a studia.

Ústav je kolektivním členem České národopisné společnosti, která je vrcholovou oborovou institucí na území ČR a je členem Poradního orgánu Mezivládního výboru UNESCO, sekce nehmotného kulturního dědictví. V této souvislosti pracovníci ústavu participují na národních a mezinárodních projektech UNESCO a jejich hodnocení.

PODCAST: TÝDEN BEZ FILTRU 20: MĚSTO, NEBO VENKOV? NEBO JDE O NĚCO JINÉHO?

Výzkumné projekty na pracovišti

Bez popisku

Rozhovor o nemateriálním kulturním dědictví s Evou Kuminkovou.

Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví

Stopy lidského umu

Lidový a zlidovělý šperk v čekých zemích

Mapové podklady k problematice výročních obyčejů

Publikační činnost pracovníků a studentů

Studentský spolek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info