Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví

Je specializované pracoviště Ústavu evropské etnologie, které rozvíjí svou činnost v oblasti vědeckovýzkumné, dokumentační a prezentační. Aktivity centra se zaměřují na studium nemateriálního kulturního dědictví v jeho rozmanitých formálních a obsahových projevech vázaných teritoriálně i socio-kulturně, se zvláštním důrazem především na fenomén tradiční lidové kultury. Kontextuální pojetí výzkumu zároveň směřuje pozornost k aktérům (nositelům tradice), jejichž role je v konceptu nemateriálního kulturního dědictví nezastupitelná.  Důležitou součástí působnosti Centra je také problematika etických principů ochrany a péče o nemateriální kulturní dědictví a nástrojů systémové péče uplatňované v českém i celoevropském prostoru.

Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví představuje pracovní platformu zamýšlené katedry UNESCO pro nemateriální kulturní dědictví. Jeho činnost čerpá jak ze zkušeností interních pracovníků a externích spolupracovníků ze spolupráce s UNESCO, stejně jako z jejich participace na definování a aplikování systémových nástrojů péče o nemateriální kulturní dědictví na úrovni národní i středoevropské.

Rozhovor s Evou Kuminkovou o nemateriálním kulturním dědictví.

Dokumenty a materiály

prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.


e‑mail:

Vedoucí centra

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.


e‑mail:

PhDr. Eva Kuminková, Ph.D.


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info