Ústav evropské etnologie

Mezi lidmi: tradice a inovace

O pracovišti

Ústav evropské etnologie je předním pedagogickým a vědeckým pracovištěm, které v bakalářských, magisterských a doktorských programech nabízí studium etnologie jako komparativní vědy o člověku a jeho kultuře. V souladu s moderními vědeckými trendy ve své činnosti harmonicky propojuje přístupy historických a sociálních věd. Zaměřuje se tak na problematiku tradiční kultury na teritoriu střední Evropy, etnické procesy, identitu, každodennost, nemateriální kulturní dědictví či masovou kulturu, které studuje v širších historických, sociálních a kulturních souvislostech. Studenti jsou vedeni k osvojení nejen teoretických znalostí a orientaci v reáliích historických i současných forem kultury, ale také k získání praktických dovedností při práci v terénu, v paměťových institucích či v neziskovém sektoru.

AKTUALITY

Předchozí 1 2 Další

CO JE PODSTATOU ETNOLOGIE?

STUDOVAT TRADICE I ZMĚNY
SNAŽIT SE POCHOPIT
PROMÝŠLET DO HLOUBKY
CITLIVĚ PREZENTOVAT
MLUVIT S LIDMI
POMOCI ZPROSTŘEDKOVAT DALŠÍM GENERACÍM

Studijní záležitosti

rozvrh hodin, tiskopisy, návody,...

Citační norma

  Natália Kosmeľová

„Etnológia ma naučila vidieť súvislosti medzi správaním ľudí a ich kultúrou. Umožňuje nám pochopiť svet iných kultúr, ale tiež lepšie porozumieť tomu nášmu.“

Natália Kosmeľová
absolventka oboru

Studuj u nás bakaláře


Studium etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity spojuje detailní vhled do problematiky evropské etnologie. Výzkumná témata zahrnují jak historickou problematiku z tradiční kultury, tak současné fenomény.

Bakalářský studijní program

NAŠE PUBLIKACE

Cestuj během studia a získej zkušenosti v zahraničí!

UDÁLOSTI

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info