Erasmus +

Aktuální výzvy sledujte v aktualitách, na Facebooku Ústavu evropské etnologie nebo na czs.muni.cz

Přihlášky se podávají přes celouniverzitní aplikaci:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

 1) Studijní pobyty v rámci Erasmu+ Evropa

Ústav evropské etnologie má platné bilaterární smlouvy s těmito institucemi:

 Polsko

Wroclaw: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Poznań:  Department of Ethnology and Cultural Antropology

Gdańsk:  Institute of Archeology and Ethnology

Cieszyn: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Lodz: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

 Slovensko

Nitra: Katedra etnológie a folkloristiky

 Slovinsko

Ljubjlana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology

 Chorvatsko

Zagreb: Department of Ethnology and Cultural Anthropology

 Švédsko:

Gothenburg: Department od Cultural Sciences

 

 

2) Studijní pobyty mimo EU nebo mimo dohody s pracovištěm

V rámci programu Erasmus+ ICM mohou studenti vyjet na studijní pobyt také do vybraných států  mimo EU.

Bakalářští studenti např. do Egypta, Izraele, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Kosova či Srbska.

Magisterší studenti např. do Izraele, Arménie, Ukrajiny, Albánie či Srbska.

Doktorští studenti např. do Izraele, Libanonu, Palestiny, Brazílie, Číny, Indonésie či Albánie.

Možnost využití dalších programů nebo stipendií pro studium v zahraničí.

Program CEEPUS

 

3) Pracovní stáže pro studenty v rámci EU

Místo v zahraničích institucích si studenti hledají sami a přihlašují se do programu takéž přes výše zmíněnou aplikaci ISOIS.

V předchozích letech byli naši studenti např. ve Velké Británii (Beamish – The living museum of the North) nebo v Německu (Berlín – Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin)

Další možnostmi jak vycestovat jsou:

 

 

 

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová


e‑mail:

Koordinátorka zahraničních pobytů

  Natália Kosmeľová

„Obor som si vybrala primárne kvôli tomu, že rada spoznávam nové miesta, ľudí a ich kultúru. Veľkým pozitívom je možnosť štúdia v zahraničí cez program Erasmus. Ja som si vybrala Škandináviu, kam som veľmi chcela ísť už od základnej školy. Na univerzite v Gothenburgu bola výuka postavená hlavne na diskusiách a skupinovej spolupráci, čo bola zmena oproti Brnu. Vo Švédsku som zostala celý rok a pobyt som využila na realizáciu terénneho výskumu ku svojej diplomovej práci, ktorá bola zameraná na Sámov, pôvodných obyvateľov Sápmi. Hovorila som s nimi v mestách, dedinách, navštívila som sámsku školu, miestne múzea, chovateľov sobov, aj sobiu farmu. S niektorými sa mi dokonca podarilo nadviazať priateľstvo, ktoré trvá aj po skončení výskumu. Dúfam, že sa mi na sever podarí čo najskôr vrátiť a opäť sa s nimi stretnúť. Pobyt v Škandinávií mi vyvrátil stereotypnú predstavu a to, že Severania sú introverti a neradi nadväzujú nové priateľstvá.“

Natália Kosmeľová
absolventka pobytu Erasmus

https://www.em.muni.cz/student/11500-ve-svedsku-se-diplomky-pisou-i-ve-dvojicich?utm_campaign=is.muni&utm_source=is.muni&utm_medium=referral&fbclid=IwAR2ZYTDizoh_ILFJa924y6wjbyMSIi0IiPcx59wMuHR4wmI5v6QhanhHMmY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info