Erasmus +

Aktuální výzvy sledujte v aktualitách, na Facebooku Centra pro etnologický výzkum nebo na czs.muni.cz

Přihlášky se podávají přes celouniverzitní aplikaci:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

 1) Studijní pobyty v rámci EU

Ústav evropské etnologie má platné bilaterární smlouvy s těmito institucemi:

 Polsko

Wroclaw: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Poznań:  Department of Ethnology and Cultural Antropology

Gdańsk:  Institute of Archeology and Ethnology

Cieszyn: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Lodz: Institute of Ethnology and Cultural Anthropology

 Slovensko

Nitra: Katedra etnológie a folkloristiky

 Slovinsko

Ljubjlana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology

 Chorvatsko

Zagreb: Department of Ethnology and Cultural Anthropology

 Švédsko:

Gothenburg: Department od Cultural Sciences

Německo:

Mainz: The Institute of Ancient Studies

2) Studijní pobyty mimo EU

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti vyjet na studijní pobyt také do vybraných států  mimo EU.

Bakalářští studenti např. do Egypta, Izraele, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Kosova či Srbska.

Magisterší studenti např. do Izraele, Arménie, Ukrajiny, Albánie či Srbska.

Doktorští studenti např. do Izraele, Libanonu, Palestiny, Brazílie, Číny, Indonésie či Albánie.

3) Pracovní stáže pro studenty v rámci EU

Místo v zahraničích institucích si studenti hledají sami a přihlašují se do programu takéž přes výše zmíněnou aplikaci ISOIS.

V předchozích letech byli naši studenti např. ve Velké Británii (Beamish – The living museum of the North) nebo v Německu (Berlín – Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin)

 

 

Mgr. et Mgr. Eva Chovancová


e‑mail:

Koordinátorka zahraničních pobytů

  Natália Kosmeľová

„Obor som si vybrala primárne kvôli tomu, že rada spoznávam nové miesta, ľudí a ich kultúru. Veľkým pozitívom je možnosť štúdia v zahraničí cez program Erasmus. Ja som si vybrala Škandináviu, kam som veľmi chcela ísť už od základnej školy. Na univerzite v Gothenburgu bola výuka postavená hlavne na diskusiách a skupinovej spolupráci, čo bola zmena oproti Brnu. Vo Švédsku som zostala celý rok a pobyt som využila na realizáciu terénneho výskumu ku svojej diplomovej práci, ktorá bola zameraná na Sámov, pôvodných obyvateľov Sápmi. Hovorila som s nimi v mestách, dedinách, navštívila som sámsku školu, miestne múzea, chovateľov sobov, aj sobiu farmu. S niektorými sa mi dokonca podarilo nadviazať priateľstvo, ktoré trvá aj po skončení výskumu. Dúfam, že sa mi na sever podarí čo najskôr vrátiť a opäť sa s nimi stretnúť. Pobyt v Škandinávií mi vyvrátil stereotypnú predstavu a to, že Severania sú introverti a neradi nadväzujú nové priateľstvá.“

Natália Kosmeľová
absolventka pobytu Erasmus

https://www.em.muni.cz/student/11500-ve-svedsku-se-diplomky-pisou-i-ve-dvojicich?utm_campaign=is.muni&utm_source=is.muni&utm_medium=referral&fbclid=IwAR2ZYTDizoh_ILFJa924y6wjbyMSIi0IiPcx59wMuHR4wmI5v6QhanhHMmY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info